Penafian
12 Mar 2021

Kerajaan Malaysia dan PDRM tidak bertanggung jawab di atas kehilangan atau kerosakan disebabkan penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi daripada laman web ini.


Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas penterjemahan bahasa telah dibuat secara automatik oleh komputer. Kebarangkalian untuk kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Kami tidak bertanggung jawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa tersebut. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal yakni di dalam Bahasa Inggeris dan Melayu.