Dasar Keselamatan
12 Mar 2021
Perlindungan data
Teknologi terkini merangkumi penyulitan data digunakan bertujuan melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan standard keselamatan yang ketat bagi menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi dilindungi serta disimpan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Akses dan reka bentuk sistem
Sistem ini dirancang dan dibangunkan bertujuan untuk melindungi keselamatan dan integriti semua maklumat dan transaksi setiap masa.

Kami juga menerapkan pelbagai langkah pemantauan dan tinjauan atas keselamatan dan tahap integriti sistem kami seperti:
  • Kaedah penyulitan data yang dipertingkatkan.
  • Prosedur pengesanan, pencegahan, dan perlindungan anti-virus.
  • Penghalang (firewall).
  • Pengawasan dan pengesanan yang berterusan.